DATOS
Zona:
4
Número no libro:
57
Nome:
Manuel
Primeiro apelido:
Fernández
Segundo apelido:
Fernández
Lugar onde vive:
O Casar
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:31:00
Día da semana:
Domingo
Inicio:
10:27:00
Fin:
10:58:00
Observacións:

Volver ao listado