DATOS
Zona:
4
Número no libro:
58
Nome:
Pedro
Primeiro apelido:
Álvarez
Segundo apelido:
López
Lugar onde vive:
A Ponte
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:38:00
Día da semana:
Domingo
Inicio:
10:58:00
Fin:
11:36:00
Observacións:

Volver ao listado