DATOS
Zona:
1
Número no libro:
30
Nome:
María Josefa
Primeiro apelido:
López
Segundo apelido:
Rodríguez
Lugar onde vive:
A Quinta
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:06:00
Día da semana:
Martes
Inicio:
00:43:00
Fin:
00:49:00
Observacións:

Volver ao listado