DATOS
Zona:
1
Número no libro:
33
Nome:
Basilio
Primeiro apelido:
Pérez
Segundo apelido:
Novoa
Lugar onde vive:
O Campo
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
01:30:00
Día da semana:
Martes
Inicio:
01:11:00
Fin:
02:41:00
Observacións:

Volver ao listado