DATOS
Zona:
1
Número no libro:
34
Nome:
Severino
Primeiro apelido:
Fernández
Segundo apelido:
Álvarez
Lugar onde vive:
A Quinta
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:29:00
Día da semana:
Martes
Inicio:
02:41:00
Fin:
03:10:00
Observacións:

Volver ao listado