DATOS
Zona:
1
Número no libro:
37
Nome:
Pedro
Primeiro apelido:
Núñez
Segundo apelido:
Rodríguez
Lugar onde vive:
A Eirexa
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:08:00
Día da semana:
Martes
Inicio:
04:28:00
Fin:
04:36:00
Observacións:

Volver ao listado