DATOS
Zona:
1
Número no libro:
38
Nome:
Juan
Primeiro apelido:
Ramos
Segundo apelido:
Álvarez
Lugar onde vive:
A Eirexa
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:37:00
Día da semana:
Martes
Inicio:
04:36:00
Fin:
05:13:00
Observacións:

Volver ao listado