DATOS
Zona:
1
Número no libro:
39
Nome:
Joaquin
Primeiro apelido:
Núñez
Segundo apelido:
Álvarez
Lugar onde vive:
A Eirexa
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
01:44:00
Día da semana:
Martes
Inicio:
05:13:00
Fin:
06:57:00
Observacións:

Volver ao listado