DATOS
Zona:
1
Número no libro:
40
Nome:
Manuel
Primeiro apelido:
Blanco
Segundo apelido:
Rodríguez
Lugar onde vive:
O Souto
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:06:00
Día da semana:
Martes
Inicio:
06:57:00
Fin:
07:03:00
Observacións:

Volver ao listado