DATOS
Zona:
1
Número no libro:
41
Nome:
Ramón
Primeiro apelido:
Alva
Segundo apelido:
Lugar onde vive:
A Fonte das Cabanas
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:25:00
Día da semana:
Martes
Inicio:
07:03:00
Fin:
07:28:00
Observacións:

Volver ao listado