DATOS
Zona:
1
Número no libro:
45
Nome:
Casemiro
Primeiro apelido:
Fernández
Segundo apelido:
Cao
Lugar onde vive:
A Eirexa
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:50:00
Día da semana:
Martes
Inicio:
11:46:00
Fin:
12:36:00
Observacións:

Volver ao listado