DATOS
Zona:
1
Número no libro:
46
Nome:
Juana
Primeiro apelido:
Álvarez
Segundo apelido:
López
Lugar onde vive:
Navea
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:26:00
Día da semana:
Martes
Inicio:
12:36:00
Fin:
13:06:00
Observacións:

Volver ao listado