DATOS
Zona:
1
Número no libro:
47
Nome:
Herdeiros Luís
Primeiro apelido:
Fernández
Segundo apelido:
Lugar onde vive:
Palacio
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
02:26:00
Día da semana:
Martes
Inicio:
13:06:00
Fin:
15:32:00
Observacións:

Volver ao listado