DATOS
Zona:
1
Número no libro:
48
Nome:
Serafín
Primeiro apelido:
González
Segundo apelido:
Sierra
Lugar onde vive:
(cura párroco)
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:36:00
Día da semana:
Martes
Inicio:
15:32:00
Fin:
16:08:00
Observacións:
Don

Volver ao listado