DATOS
Zona:
1
Número no libro:
50
Nome:
Francisco
Primeiro apelido:
Rodríguez
Segundo apelido:
Portea
Lugar onde vive:
O Campo
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
01:01:00
Día da semana:
Martes
Inicio:
16:17:00
Fin:
17:18:00
Observacións:

Volver ao listado