DATOS
Zona:
1
Número no libro:
51
Nome:
Manuel
Primeiro apelido:
Fernández
Segundo apelido:
Fernández
Lugar onde vive:
O Casar
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:09:00
Día da semana:
Martes
Inicio:
17:18:00
Fin:
17:27:00
Observacións:

Volver ao listado