DATOS
Zona:
1
Número no libro:
52
Nome:
José
Primeiro apelido:
Yáñez
Segundo apelido:
Lugar onde vive:
Acebedo de Rabal de Queixa
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:12:00
Día da semana:
Martes
Inicio:
17:27:00
Fin:
17:39:00
Observacións:

Volver ao listado