DATOS
Zona:
1
Número no libro:
53
Nome:
Camila
Primeiro apelido:
Rodríguez
Segundo apelido:
Álvarez
Lugar onde vive:
A Quinta
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:05:00
Día da semana:
Martes
Inicio:
17:39:00
Fin:
17:44:00
Observacións:

Volver ao listado