DATOS
Zona:
1
Número no libro:
55
Nome:
Manuel
Primeiro apelido:
Álvarez
Segundo apelido:
Rodríguez
Lugar onde vive:
O Campo
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:32:00
Día da semana:
Martes
Inicio:
17:58:00
Fin:
18:30:00
Observacións:
Don

Volver ao listado