DATOS
Zona:
1
Número no libro:
56
Nome:
Blas
Primeiro apelido:
Álvarez
Segundo apelido:
Álvarez
Lugar onde vive:
A Quinta
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:32:00
Día da semana:
Martes
Inicio:
18:30:00
Fin:
19:02:00
Observacións:

Volver ao listado