DATOS
Zona:
1
Número no libro:
57
Nome:
Manuel
Primeiro apelido:
Alva
Segundo apelido:
Álvarez
Lugar onde vive:
Os Cerdeiros
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
01:05:00
Día da semana:
Martes
Inicio:
19:02:00
Fin:
20:07:00
Observacións:
Posible erro, pon os Cerdeiros de Navea

Volver ao listado