DATOS
Zona:
1
Número no libro:
58
Nome:
Francisca
Primeiro apelido:
Gómez
Segundo apelido:
Rodríguez
Lugar onde vive:
Abelaído de Río
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:15:00
Día da semana:
Martes
Inicio:
20:07:00
Fin:
20:22:00
Observacións:

Volver ao listado