DATOS
Zona:
1
Número no libro:
59
Nome:
Juan
Primeiro apelido:
Rodríguez
Segundo apelido:
Gómez
Lugar onde vive:
Abelaído de Río
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:40:00
Día da semana:
Martes
Inicio:
20:22:00
Fin:
21:02:00
Observacións:

Volver ao listado