DATOS
Zona:
1
Número no libro:
60
Nome:
Lucas
Primeiro apelido:
Pérez
Segundo apelido:
Lugar onde vive:
Abelaído de Río
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:10:00
Día da semana:
Martes
Inicio:
21:02:00
Fin:
21:12:00
Observacións:

Volver ao listado