DATOS
Zona:
1
Número no libro:
61
Nome:
Feliciana
Primeiro apelido:
Rodríguez
Segundo apelido:
Lugar onde vive:
San Xurxo de Río
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:15:00
Día da semana:
Martes
Inicio:
21:12:00
Fin:
21:27:00
Observacións:

Volver ao listado