DATOS
Zona:
1
Número no libro:
62
Nome:
María
Primeiro apelido:
Pérez
Segundo apelido:
Lugar onde vive:
Venta da Touza? en Río
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:18:00
Día da semana:
Martes
Inicio:
21:27:00
Fin:
21:45:00
Observacións:

Volver ao listado