DATOS
Zona:
1
Número no libro:
63
Nome:
Leonardo
Primeiro apelido:
González
Segundo apelido:
Lugar onde vive:
Casdequille de Río
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:28:00
Día da semana:
Martes
Inicio:
21:45:00
Fin:
22:13:00
Observacións:

Volver ao listado