DATOS
Zona:
1
Número no libro:
65
Nome:
Benigno
Primeiro apelido:
Domínguez
Segundo apelido:
Arias
Lugar onde vive:
San Silvestre de Río
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:19:00
Día da semana:
Martes
Inicio:
22:44:00
Fin:
23:03:00
Observacións:

Volver ao listado