DATOS
Zona:
1
Número no libro:
66
Nome:
Herdeiros Juan
Primeiro apelido:
Pérez
Segundo apelido:
Lugar onde vive:
San Silvestre de Río
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:06:00
Día da semana:
Martes
Inicio:
23:03:00
Fin:
23:09:00
Observacións:

Volver ao listado