DATOS
Zona:
1
Número no libro:
67
Nome:
José
Primeiro apelido:
González
Segundo apelido:
Losada
Lugar onde vive:
Seoane de Río
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:10:00
Día da semana:
Martes
Inicio:
23:09:00
Fin:
23:19:00
Observacións:

Volver ao listado