DATOS
Zona:
1
Número no libro:
69
Nome:
Ignacia
Primeiro apelido:
Álvarez
Segundo apelido:
Rodríguez
Lugar onde vive:
A Quinta
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:40:00
Día da semana:
Martes
Inicio:
23:30:00
Fin:
00:10:00
Observacións:

Volver ao listado