DATOS
Zona:
1
Número no libro:
70
Nome:
Estevan
Primeiro apelido:
Álvarez
Segundo apelido:
Rodríguez
Lugar onde vive:
O Campo
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:14:00
Día da semana:
Mércores
Inicio:
00:10:00
Fin:
00:24:00
Observacións:

Volver ao listado