DATOS
Zona:
1
Número no libro:
71
Nome:
Domingo
Primeiro apelido:
Álvarez
Segundo apelido:
Rodríguez
Lugar onde vive:
A Lama
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Souto no Cereixedo (4 áreas) Souto en Casenando (70 ca) Souto ao Coballón (50 ca)
Tempo asigando:
00:15:00
Día da semana:
Mércores
Inicio:
00:24:00
Fin:
00:39:00
Observacións:

Volver ao listado