DATOS
Zona:
1
Número no libro:
72
Nome:
Miguel
Primeiro apelido:
Savin
Segundo apelido:
Novoa
Lugar onde vive:
Casenando
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:20:00
Día da semana:
Mércores
Inicio:
00:39:00
Fin:
00:59:00
Observacións:

Volver ao listado