DATOS
Zona:
1
Número no libro:
75
Nome:
Joaquina
Primeiro apelido:
Pérez
Segundo apelido:
Fernández
Lugar onde vive:
Casenando
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:11:00
Día da semana:
Mércores
Inicio:
01:39:00
Fin:
01:50:00
Observacións:

Volver ao listado