DATOS
Zona:
1
Número no libro:
77
Nome:
José
Primeiro apelido:
Cao
Segundo apelido:
López
Lugar onde vive:
O Campo
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:17:00
Día da semana:
Mércores
Inicio:
02:09:00
Fin:
02:26:00
Observacións:

Volver ao listado