DATOS
Zona:
1
Número no libro:
78
Nome:
Manuel
Primeiro apelido:
Pérez
Segundo apelido:
López
Lugar onde vive:
A Eirexa
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:11:00
Día da semana:
Mércores
Inicio:
02:26:00
Fin:
02:37:00
Observacións:

Volver ao listado