DATOS
Zona:
1
Número no libro:
79
Nome:
Carmen
Primeiro apelido:
Rodríguez
Segundo apelido:
Portea
Lugar onde vive:
A Eirexa
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:21:00
Día da semana:
Mércores
Inicio:
02:37:00
Fin:
02:58:00
Observacións:

Volver ao listado