DATOS
Zona:
1
Número no libro:
87
Nome:
Rosa e Francisca
Primeiro apelido:
Rodríguez
Segundo apelido:
Pérez
Lugar onde vive:
O Souto
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:13:00
Día da semana:
Mércores
Inicio:
05:41:00
Fin:
05:54:00
Observacións:

Volver ao listado