DATOS
Zona:
1
Número no libro:
88
Nome:
Juan
Primeiro apelido:
Fernández
Segundo apelido:
González
Lugar onde vive:
O Campo
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:53:00
Día da semana:
Mércores
Inicio:
05:54:00
Fin:
06:47:00
Observacións:

Volver ao listado