DATOS
Zona:
1
Número no libro:
89
Nome:
José
Primeiro apelido:
Villar
Segundo apelido:
Álvarez
Lugar onde vive:
Condelle de Castro Caldelas
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:34:00
Día da semana:
Mércores
Inicio:
06:47:00
Fin:
07:21:00
Observacións:

Volver ao listado