DATOS
Zona:
1
Número no libro:
90
Nome:
Tomás
Primeiro apelido:
Villar
Segundo apelido:
Álvarez
Lugar onde vive:
Condelle de Castro Caldelas
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
01:52:00
Día da semana:
Mércores
Inicio:
07:21:00
Fin:
09:13:00
Observacións:

Volver ao listado