DATOS
Zona:
1
Número no libro:
91
Nome:
Antonio
Primeiro apelido:
Álvarez
Segundo apelido:
Pérez
Lugar onde vive:
A Eirexa
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:06:00
Día da semana:
Mércores
Inicio:
09:13:00
Fin:
09:19:00
Observacións:

Volver ao listado