DATOS
Zona:
1
Número no libro:
92
Nome:
Carmen
Primeiro apelido:
Pérez
Segundo apelido:
Álvarez
Lugar onde vive:
Vilaboa
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:08:00
Día da semana:
Mércores
Inicio:
09:19:00
Fin:
09:27:00
Observacións:

Volver ao listado