DATOS
Zona:
1
Número no libro:
94
Nome:
Pedro
Primeiro apelido:
López
Segundo apelido:
Fernández
Lugar onde vive:
A Quinta
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:08:00
Día da semana:
Mércores
Inicio:
09:32:00
Fin:
09:40:00
Observacións:

Volver ao listado