DATOS
Zona:
1
Número no libro:
95
Nome:
Manuel
Primeiro apelido:
Rodríguez
Segundo apelido:
López
Lugar onde vive:
Vilamaior de Castro Caldelas
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:06:00
Día da semana:
Mércores
Inicio:
09:40:00
Fin:
09:46:00
Observacións:

Volver ao listado