LISTADO ZONA 4
ZONA
NÚMERO
NOME
DATOS
4 1 Herdeiros Fernando Rodríguez Valdonedo Ver máis datos
4 2 Pedro Mondelo Álvarez Ver máis datos
4 3 Juan Novoa Álvarez Ver máis datos
4 4 Antonio Rodríguez González Ver máis datos
4 5 José Álvarez Álvarez Ver máis datos
4 6 Cándida Álvarez Álvarez Ver máis datos
4 7 Tomás Villar López Ver máis datos
4 8 Domingo Núñez Álvarez Ver máis datos
4 9 Sevastián Álvarez Álvarez Ver máis datos
4 10 Manuel Álvarez Rodríguez Ver máis datos
4 11 Manuela Álvarez Fernández Ver máis datos
4 12 Blas Álvarez Álvarez Ver máis datos
4 13 Francisco Rodríguez Portea Ver máis datos
4 14 Rosa e Francisca Rodríguez González Ver máis datos
4 15 Domingo Rodríguez Blanco Ver máis datos
4 16 José Álvarez Rodríguez Ver máis datos
4 17 Florentina Fernández Álvarez Ver máis datos
4 18 Juliana Rodríguez Pérez Ver máis datos
4 19 Lisardo Pérez Pérez Ver máis datos
4 20 Basilio Pérez Novoa Ver máis datos
4 21 Miguel Fernández Martínez Ver máis datos
4 22 María Pérez Losada Ver máis datos
4 23 Pedro López Fernández Ver máis datos
4 24 Manuel Blanco Rodríguez Ver máis datos
4 25 Josefa Rodríguez Martínez Ver máis datos
4 26 Pascual Álvarez Álvarez Ver máis datos
4 27 Ignacia Álvarez Rodríguez Ver máis datos
4 28 José Cao López Ver máis datos
4 29 Domingo Álvarez Rodríguez Ver máis datos
4 30 Juan Nogueira Alonso Ver máis datos
4 31 Tomás Rodicio Pérez Ver máis datos
4 32 José López Rodríguez Ver máis datos
4 33 Antonio Fernández Martínez Ver máis datos
4 34 Manuel Soilán Rodríguez Ver máis datos
4 35 Miguel Álvarez Fernández Ver máis datos
4 36 Estevan Álvarez Rodríguez Ver máis datos
4 37 Manuel Rodríguez López Ver máis datos
4 38 Benigno Domínguez Arias Ver máis datos
4 39 Juan Arias Rodríguez Ver máis datos
4 40 Santiago Arias Rodríguez Ver máis datos
4 41 Manuel Pérez Pérez Ver máis datos
4 42 Domingo Pérez López Ver máis datos
4 43 Carlos Pérez López Ver máis datos
4 43 Camila Rodríguez Álvarez Ver máis datos
4 44 Severino Fernández Álvarez Ver máis datos
4 45 Javiera Rodríguez Taboada Ver máis datos
4 46 José Núñez Rodríguez Ver máis datos
4 47 Joaquín Núñez Álvarez Ver máis datos
4 48 Domingo Pérez Núñez Ver máis datos
4 49 Gumersindo Pérez Pérez Ver máis datos
4 50 Francisca Pérez López Ver máis datos
4 51 Carmen Rodríguez Portea Ver máis datos
4 52 María Álvarez Pérez Ver máis datos
4 53 Felipe López Fernández Ver máis datos
4 54 Miguel López Rodríguez Ver máis datos
4 55 María Pérez Pérez Ver máis datos
4 56 Manuel Mondelo Álvarez Ver máis datos
4 57 Manuel Fernández Fernández Ver máis datos
4 58 Pedro Álvarez López Ver máis datos